Kem Crunch Sô cô la (Meito) 220ml


Dùng nhanh sau khi lấy ra khỏi tủ đông