Kem ly Mon Patissier vị rum (Meito) 120ml


Dùng nhanh sau khi lấy ra khỏi tủ đông