Kem ly Sô Cô La (Meito) 200ml


Ăn trực tiếp ngay sau khi bỏ ra khỏi tủ đông